Historia

Historia

Ta reda på mer än vad du redan vet

Getsjötorps historia


Utdrag ur Gustav Olssons samtal med Per Johan Åström 1926(källa: Finspång ett 1900-tal)

Gamla kartor över Getsjötorp och gårdens omgivningar

Anno 1702 Getsjötorp

Anno 1702 Getnäs och Sjönäs, två gårdar av vilka det bara finns grunderna, delar av trädgårdarna och minnesskyltar kvar.

Anno 1876